2023

Maj 2023 – Skupština
Izveštaj o održanoj godišnjoj redovnoj sednici skupštine akcionara društva

2019

April

Finansijski izveštaj 2018 potpisan
GFI-PD 2018

MAJ

Glasački listić za glasanje u odsustvu za skupštinu akcionara na dan 30/06/2019
Poziv za skupštinu el. potpisan
Poziv za skupštinu potpisan
Prava akcionara vezana za skupštinu društva zakazanu za 30/06/2019
Punomoćje za skupštinu akcionara na dan 30/06/2019
Zajedničko punomoćje za skupštinu akcionara na dan 30/06/2019

Jul

Zapisnik skupštine

2018

April

Glasački listić za glasanje u odsustvu za skupštinu akcionara 14/06/2018
Poziv za redovnu skupštinu akcionara – strana 1
Poziv za redovnu skupštinu akcionara – strana 2
Prava akcionara vezana za skupštinu društva zakazanu 14/06/2018
Predlog odluka sednice skupštine društva akcionara 14/06/2018
Punomoćje za skupštinu akcionara 14/06/2018
Zajedničko punomoćje za skupštinu akcionara 14/06/2018

Jun

Skupština 14/06/2018
Spisak akcionara
Zapisnik sa redovne sednice skupštine društva 14/06/2018

2017

Maj

Glasački listić za glasanje u odsustvu za skupštinu akcionara 29/06/2017
Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2017
Poziv za skupštinu akcionara 2017 VS Kikinda potpisano
Prava akcionara vezana za skupštinu društva zakazanu 29/06/2017
Predlog odluka sednice skupštine društva akcionara 29/06/2017
Punomoćje za skupštinu akcionara 29/06/2017
Zajedničko punomoćje za skupštinu akcionara 29/06/2017

Jun

Izveštaj sa skupštine

2016

April

Godišjni izveštaj el. potpis VS Kikinda

Maj

Glasački listić za glasanje u odsustvu za skupštinu akcionara 20/06/2016
Poziv za redovnu skupštinu 2016 VS Kikinda
Prava akcionara vezana za skupštinu društva zakazanu 20/06/2016
Predlog odluka sednice skupštine društva akcionara 20/06/2016
Punomoćje za skupštinu akcionara 20/06/2016
Zajedničko punomoćje za skupštinu akcionara 20/06/2016

JUN

Donete odluke i rezultati glasanja
Zapisnik sa skupštine

2015

Maj

Glasački listić za glasanje u odsustvu
Poziv za redovnu skupštinu 2015
Prava akcionara vezana za skupštinu društva zakazanu 29/06/2015
Predlog odluka redovne skupštine akcionara 29/06/2015
Punomoćje za skupštinu akcionara 29/06/2015
Zajedničko punomoćje za skupštinu akcionara 29/06/2015

Jul

Donete odluke i rezultat glasanja sa redovne sednice skupštine 29/06/2015
Izveštaj o održanoj redovnoj sednici skupštine akcionara sa sednice 29/06/2015

2014

April

Godišnji izveštaj
Izveštaj o poslovanju

Jun

Donete odluke i rezultat glasanja sa redovne sednice skupštine 19/06/2014
Zapisnik VS Kikinda

2013

April

GFI 2012
Statički aneks

Maj

Glasački listić za glasanje u odsustvu za skupštinu akcionara 28/06/2013
Poziv za skupštinu
Poziv za skupštinu 2
Poziv za skupštinu 3
Poziv za skupštinu društva
Prava akcionara vezana za skupštinu društa zakazanu 28/06/2013
Predlog izmene statuta
Predlog odluka sednice skupštine društva akcionara 28/06/2013
Punomoćje za skupštinu akcionara 28/06/2013
Zajedničko punomoćje za skupštinu akcionara 28/06/2013

Jul

Izvod iz zapisnika redovne godišnje skupštine akcionara društva 28/06/2013

Novembar

Glasački listić
Odluka o potvrđivanju predloga
Prava akcionara
Predlog odluka sednice skupštine akcionara
Punomoćje
Zajedničko punomoćje
Zapisnik

Decembar

Zapisnik sa sednice akcionara 1
Zapisnik sa sednice akcionara 2
Zapisnik sa sednice akcionara 3

 

2012

April

Godišjni izveštaj 2011
Izjava
Privredna društva – obrazac godišnjeg 1
Privredna društva – obrazac godišnjeg 2
Privredna društva – obrazac godišnjeg 3

MAJ

Glasački listić 1
Glasački listić 2
Osnivački akt Kikinda VS 2012
Poslovnik o radu skupštine
Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara
Prava akcionara
Predlog izmene statuta Kikinda VS 2012
Predlog odluka sednice skupštine društva
Punomoćje VS Kikinda 2012
Zajedničko punomoćje